October212014
gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

Ối mẹ ơi, chị phải làm sao đây ;(((((((Chị cực mê mấy đồ này oà oà

Hiu hiu. Ca này hơi khó vì ship đồ dễ vỡ lắm. Hôm nay đi về mà em lo ơi là lo.

Hic. Đồ này thì nguy hiểm rồi :(E mua đống này hết cả tháng lương chưa :))Thích thật í ì i

Chỗ này mới là một phần mười mấy lương thôi mà chị. :))).

Tha về để dùng hay để ngắm, ba mẹ e có kêu gì ko đấy :P

Hê hê. Em sống một mình mà.lol.

Ơ, chị nhớ lúc gửi thư cho em, ba mẹ em nhận còn gì ???Ra ở riêng lâu chưa

Ơ, nhớ nhầm rồi bà chị ê. :)) Em ra riêng từ 4 năm nay rồi. ;)). Nhà em đâu có ở HN đâu. Sao nhiều người nghĩ quê em là Hn vậy. :-ss

Ơ, chị gửi thư cho em, đợt e đi Huế - Đà Nẵng còn gì, chả nhẽ có xayie thứ 2 @@Địa chỉ nhận thư cũng ở hn còn gì, cô còn gửi cho chị chút HN mà ;((

=.=” Giời ạ. Em cũng chỉ là sinh viên tỉnh lẻ lên thủ đô học thoi mà chị. Chẳng qua là em sống một mình đâm ra khá thoải mái. Đợt đó em sợ bác chủ nhà đi chơi nên không ai nhận thư. May mà lúc về vẫn nhận được. Vậy chị nghĩ còn con bé Xayie nào nữa ạ? :-ss Chăcs đợt tới em chuyển ra ở riêng thật sự vì bố mẹ em đủ tin tưởng em rồi. :)))

Ôi zời ơi, ra là vậy @@

:)). Tại chị cứ nghĩ vậy thôi chứ. :)). Chết rồi, em xây dựng hình ảnh sai rồi, phải sửa lại nhanh thôi. :3

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

Ối mẹ ơi, chị phải làm sao đây ;(((((((
Chị cực mê mấy đồ này oà oà

Hiu hiu. Ca này hơi khó vì ship đồ dễ vỡ lắm. Hôm nay đi về mà em lo ơi là lo.

Hic. Đồ này thì nguy hiểm rồi :(
E mua đống này hết cả tháng lương chưa :))
Thích thật í ì i

Chỗ này mới là một phần mười mấy lương thôi mà chị. :))).

Tha về để dùng hay để ngắm, ba mẹ e có kêu gì ko đấy :P

Hê hê. Em sống một mình mà.lol.

Ơ, chị nhớ lúc gửi thư cho em, ba mẹ em nhận còn gì ???
Ra ở riêng lâu chưa

Ơ, nhớ nhầm rồi bà chị ê. :)) Em ra riêng từ 4 năm nay rồi. ;)). Nhà em đâu có ở HN đâu. Sao nhiều người nghĩ quê em là Hn vậy. :-ss

Ơ, chị gửi thư cho em, đợt e đi Huế - Đà Nẵng còn gì, chả nhẽ có xayie thứ 2 @@
Địa chỉ nhận thư cũng ở hn còn gì, cô còn gửi cho chị chút HN mà ;((

=.=” Giời ạ. Em cũng chỉ là sinh viên tỉnh lẻ lên thủ đô học thoi mà chị. Chẳng qua là em sống một mình đâm ra khá thoải mái. Đợt đó em sợ bác chủ nhà đi chơi nên không ai nhận thư. May mà lúc về vẫn nhận được. Vậy chị nghĩ còn con bé Xayie nào nữa ạ? :-ss Chăcs đợt tới em chuyển ra ở riêng thật sự vì bố mẹ em đủ tin tưởng em rồi. :)))

Ôi zời ơi, ra là vậy @@

:)). Tại chị cứ nghĩ vậy thôi chứ. :)). Chết rồi, em xây dựng hình ảnh sai rồi, phải sửa lại nhanh thôi. :3

11PM
gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

Ối mẹ ơi, chị phải làm sao đây ;(((((((Chị cực mê mấy đồ này oà oà

Hiu hiu. Ca này hơi khó vì ship đồ dễ vỡ lắm. Hôm nay đi về mà em lo ơi là lo.

Hic. Đồ này thì nguy hiểm rồi :(E mua đống này hết cả tháng lương chưa :))Thích thật í ì i

Chỗ này mới là một phần mười mấy lương thôi mà chị. :))).

Tha về để dùng hay để ngắm, ba mẹ e có kêu gì ko đấy :P

Hê hê. Em sống một mình mà.lol.

Ơ, chị nhớ lúc gửi thư cho em, ba mẹ em nhận còn gì ???Ra ở riêng lâu chưa

Ơ, nhớ nhầm rồi bà chị ê. :)) Em ra riêng từ 4 năm nay rồi. ;)). Nhà em đâu có ở HN đâu. Sao nhiều người nghĩ quê em là Hn vậy. :-ss

Ơ, chị gửi thư cho em, đợt e đi Huế - Đà Nẵng còn gì, chả nhẽ có xayie thứ 2 @@Địa chỉ nhận thư cũng ở hn còn gì, cô còn gửi cho chị chút HN mà ;((

=.=” Giời ạ. Em cũng chỉ là sinh viên tỉnh lẻ lên thủ đô học thoi mà chị. Chẳng qua là em sống một mình đâm ra khá thoải mái. Đợt đó em sợ bác chủ nhà đi chơi nên không ai nhận thư. May mà lúc về vẫn nhận được. Vậy chị nghĩ còn con bé Xayie nào nữa ạ? :-ss Chăcs đợt tới em chuyển ra ở riêng thật sự vì bố mẹ em đủ tin tưởng em rồi. :)))

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

Ối mẹ ơi, chị phải làm sao đây ;(((((((
Chị cực mê mấy đồ này oà oà

Hiu hiu. Ca này hơi khó vì ship đồ dễ vỡ lắm. Hôm nay đi về mà em lo ơi là lo.

Hic. Đồ này thì nguy hiểm rồi :(
E mua đống này hết cả tháng lương chưa :))
Thích thật í ì i

Chỗ này mới là một phần mười mấy lương thôi mà chị. :))).

Tha về để dùng hay để ngắm, ba mẹ e có kêu gì ko đấy :P

Hê hê. Em sống một mình mà.lol.

Ơ, chị nhớ lúc gửi thư cho em, ba mẹ em nhận còn gì ???
Ra ở riêng lâu chưa

Ơ, nhớ nhầm rồi bà chị ê. :)) Em ra riêng từ 4 năm nay rồi. ;)). Nhà em đâu có ở HN đâu. Sao nhiều người nghĩ quê em là Hn vậy. :-ss

Ơ, chị gửi thư cho em, đợt e đi Huế - Đà Nẵng còn gì, chả nhẽ có xayie thứ 2 @@
Địa chỉ nhận thư cũng ở hn còn gì, cô còn gửi cho chị chút HN mà ;((

=.=” Giời ạ. Em cũng chỉ là sinh viên tỉnh lẻ lên thủ đô học thoi mà chị. Chẳng qua là em sống một mình đâm ra khá thoải mái. Đợt đó em sợ bác chủ nhà đi chơi nên không ai nhận thư. May mà lúc về vẫn nhận được. Vậy chị nghĩ còn con bé Xayie nào nữa ạ? :-ss Chăcs đợt tới em chuyển ra ở riêng thật sự vì bố mẹ em đủ tin tưởng em rồi. :)))

10PM
gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

Ối mẹ ơi, chị phải làm sao đây ;(((((((Chị cực mê mấy đồ này oà oà

Hiu hiu. Ca này hơi khó vì ship đồ dễ vỡ lắm. Hôm nay đi về mà em lo ơi là lo.

Hic. Đồ này thì nguy hiểm rồi :(E mua đống này hết cả tháng lương chưa :))Thích thật í ì i

Chỗ này mới là một phần mười mấy lương thôi mà chị. :))).

Tha về để dùng hay để ngắm, ba mẹ e có kêu gì ko đấy :P

Hê hê. Em sống một mình mà.lol.

Ơ, chị nhớ lúc gửi thư cho em, ba mẹ em nhận còn gì ???Ra ở riêng lâu chưa

Ơ, nhớ nhầm rồi bà chị ê. :)) Em ra riêng từ 4 năm nay rồi. ;)). Nhà em đâu có ở HN đâu. Sao nhiều người nghĩ quê em là Hn vậy. :-ss

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

Ối mẹ ơi, chị phải làm sao đây ;(((((((
Chị cực mê mấy đồ này oà oà

Hiu hiu. Ca này hơi khó vì ship đồ dễ vỡ lắm. Hôm nay đi về mà em lo ơi là lo.

Hic. Đồ này thì nguy hiểm rồi :(
E mua đống này hết cả tháng lương chưa :))
Thích thật í ì i

Chỗ này mới là một phần mười mấy lương thôi mà chị. :))).

Tha về để dùng hay để ngắm, ba mẹ e có kêu gì ko đấy :P

Hê hê. Em sống một mình mà.lol.

Ơ, chị nhớ lúc gửi thư cho em, ba mẹ em nhận còn gì ???
Ra ở riêng lâu chưa

Ơ, nhớ nhầm rồi bà chị ê. :)) Em ra riêng từ 4 năm nay rồi. ;)). Nhà em đâu có ở HN đâu. Sao nhiều người nghĩ quê em là Hn vậy. :-ss

10PM
gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

Ối mẹ ơi, chị phải làm sao đây ;(((((((Chị cực mê mấy đồ này oà oà

Hiu hiu. Ca này hơi khó vì ship đồ dễ vỡ lắm. Hôm nay đi về mà em lo ơi là lo.

Hic. Đồ này thì nguy hiểm rồi :(E mua đống này hết cả tháng lương chưa :))Thích thật í ì i

Chỗ này mới là một phần mười mấy lương thôi mà chị. :))).

Tha về để dùng hay để ngắm, ba mẹ e có kêu gì ko đấy :P

Hê hê. Em sống một mình mà.lol.

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

Ối mẹ ơi, chị phải làm sao đây ;(((((((
Chị cực mê mấy đồ này oà oà

Hiu hiu. Ca này hơi khó vì ship đồ dễ vỡ lắm. Hôm nay đi về mà em lo ơi là lo.

Hic. Đồ này thì nguy hiểm rồi :(
E mua đống này hết cả tháng lương chưa :))
Thích thật í ì i

Chỗ này mới là một phần mười mấy lương thôi mà chị. :))).

Tha về để dùng hay để ngắm, ba mẹ e có kêu gì ko đấy :P

Hê hê. Em sống một mình mà.lol.

10PM
gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

Ối mẹ ơi, chị phải làm sao đây ;(((((((Chị cực mê mấy đồ này oà oà

Hiu hiu. Ca này hơi khó vì ship đồ dễ vỡ lắm. Hôm nay đi về mà em lo ơi là lo.

Hic. Đồ này thì nguy hiểm rồi :(E mua đống này hết cả tháng lương chưa :))Thích thật í ì i

Chỗ này mới là một phần mười mấy lương thôi mà chị. :))).

gio-heo-may:

xayie:

gio-heo-may:

xayie:

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

Ối mẹ ơi, chị phải làm sao đây ;(((((((
Chị cực mê mấy đồ này oà oà

Hiu hiu. Ca này hơi khó vì ship đồ dễ vỡ lắm. Hôm nay đi về mà em lo ơi là lo.

Hic. Đồ này thì nguy hiểm rồi :(
E mua đống này hết cả tháng lương chưa :))
Thích thật í ì i

Chỗ này mới là một phần mười mấy lương thôi mà chị. :))).

10PM
gio-heo-may:

xayie:

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

Ối mẹ ơi, chị phải làm sao đây ;(((((((Chị cực mê mấy đồ này oà oà

Hiu hiu. Ca này hơi khó vì ship đồ dễ vỡ lắm. Hôm nay đi về mà em lo ơi là lo.

gio-heo-may:

xayie:

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

Ối mẹ ơi, chị phải làm sao đây ;(((((((
Chị cực mê mấy đồ này oà oà

Hiu hiu. Ca này hơi khó vì ship đồ dễ vỡ lắm. Hôm nay đi về mà em lo ơi là lo.

10PM
xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.

xayie:

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

gio-heo-may em mua của một bạn bên trường Kiến Trúc. :3. Chị phải qua tận nơi chọn ý. Cơ mà qua đấy thì hoa hết cả mắt vì đồ đẹp.
10PM
Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

Em biết sống những ngày tiếp theo ra sao? :((((

5PM
12PM
Sometimes, by somehow, smoke helps me a lot.

Sometimes, by somehow, smoke helps me a lot.

smoke 

← Older entries Page 1 of 266