April232014
Em đẹp nên em có quyền có nhiều gai :3

Em đẹp nên em có quyền có nhiều gai :3

7PM
Em nhớ anh, thật sự rất nhớ. Em biết em chỉ đang huyễn hoặc bản thân, chỉ đang lừa gạt chính mình nhưng em vẫn không muốn dừng lại. Đôi khi mơ hồ nghĩ về chuyện đôi ta mà lòng se lại, lạnh ngắt.

Em nhớ anh, thật sự rất nhớ. Em biết em chỉ đang huyễn hoặc bản thân, chỉ đang lừa gạt chính mình nhưng em vẫn không muốn dừng lại. Đôi khi mơ hồ nghĩ về chuyện đôi ta mà lòng se lại, lạnh ngắt.

April212014

爱是一种信仰
把你 带回我的身旁

信仰 

1PM
kissmeok:

♡Love/Couples♡

kissmeok:

♡Love/Couples♡

(Source: weheartit.com, via so-personal)

9AM
so-personal:

everything personal♡

so-personal:

everything personal♡

4AM
“Sometimes all you need is a second chance … because you weren’t ready for the first one.” Lessons Learned in Life (via onlinecounsellingcollege)

(via nguyen-hoang-huy)

April202014
1PM
9AM
so-personal:

everything personal♡

so-personal:

everything personal♡

(Source: dr3aming-reality)

4AM
← Older entries Page 1 of 140