April202014
1PM
9AM
so-personal:

everything personal♡

so-personal:

everything personal♡

(Source: dr3aming-reality)

4AM
April192014

有什么,别有病。
没有什么,别没有钱。
Có gì cũng được nhưng đừng có bệnh
Không có cái gì cũng được, đừng không có tiền.

6PM
6PM

Follow our other social networks: Facebook | Instagram | Twitter


:(
Follow our other social networks: Facebook | Instagram | Twitter

:(

(Source: worshipgifs)

4PM

19/04/2011- 19/04/2014, hôm nay em ngồi đọc lại tất cả anh à, em đã chẳng còn quan tâm câu chuyện thật giả nữa rồi. Em quyết định giữ lại tất cả. Em phát hiện ra thứ quan trọng nhất thì em lại không hề ghi lại, và lại càng không thể nhớ chính xác nhất ngày hôm ấy và lí do tại sao. Anh à, thêm 3 năm nữa nhé, chỉ 3 năm nữa thôi. Và ngày 20/04/2017 sẽ là ngày em chẳng nhớ anh nữa.

1PM
so-personal:

everything personal♡

Why dont you love me?

so-personal:

everything personal♡

Why dont you love me?

(Source: vivci, via confessions-of-a-cutaholic)

9AM

Follow our other social networks: Facebook | Instagram | Twitter
Follow our other social networks: Facebook | Instagram | Twitter

(Source: worshipgifs)

← Older entries Page 1 of 139