July242014
ninjalinh:

xayie:

Hỏi xin một cái bookmark, anh ý hỏi: “Nhà nhiều sách không?” Chưa cả kịp gật đầu mà anh ý đã vơ cho mình cả một nắm. huê huê

Từ lúc nào lại dùng cái từ “huê huê” thế em :3

Dùng thay từ hê hê. Nghe nó sinh động lắm ah. :))

ninjalinh:

xayie:

Hỏi xin một cái bookmark, anh ý hỏi: “Nhà nhiều sách không?” Chưa cả kịp gật đầu mà anh ý đã vơ cho mình cả một nắm. huê huê

Từ lúc nào lại dùng cái từ “huê huê” thế em :3

Dùng thay từ hê hê. Nghe nó sinh động lắm ah. :))

7PM
Hỏi xin một cái bookmark, anh ý hỏi: “Nhà nhiều sách không?” Chưa cả kịp gật đầu mà anh ý đã vơ cho mình cả một nắm. huê huê

Hỏi xin một cái bookmark, anh ý hỏi: “Nhà nhiều sách không?” Chưa cả kịp gật đầu mà anh ý đã vơ cho mình cả một nắm. huê huê

6PM
“Đàn ông rồi lại đàn bà,
Một vòng quanh quẩn vẫn là tìm nhau…” Lưng chừng cô đơn - Nguyễn Ngọc Thạch
5PM

Tôi kiếm tìm bạn. Tôi kiếm bạn giữa chốn đông người. Tôi tìm bạn khắp mọi nơi có thể.
Nhưng rồi một ngày, tôi chợt quyết định buông tay. Chẳng phải hết tình cảm, cũng chẳng phải hết kiên nhẫn, đơn giản tôi nhận ra nếu có duyên sẽ gặp lại, còn nếu duyên đã hết thì dù có cưỡng cầu cũng chẳng cách nào gặp lại.

5PM
1PM
kitesquotes:

"Con người đối xử với nhau như thế nào, trong khoảnh khắc quan trọng nhất sẽ bộc lộ ra. Đó là phản xạ theo bản năng, không có đúng sai, cũng không thể giả tạo."{Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Tân Di Ổ}des by |Invisible|@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Con người đối xử với nhau như thế nào, trong khoảnh khắc quan trọng nhất sẽ bộc lộ ra. Đó là phản xạ theo bản năng, không có đúng sai, cũng không thể giả tạo."

{Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Tân Di Ổ}
des by |Invisible|@Kitesvn.com

9AM
It’s time to read the longest novel I’ve have read ever.

It’s time to read the longest novel I’ve have read ever.

9AM
4AM

Follow our other social networks: Facebook | Instagram | Twitter
Follow our other social networks: Facebook | Instagram | Twitter

(Source: worshipgifs, via worshipgifs)

July232014
← Older entries Page 1 of 188