July292014
“Dù bạn quyết định làm gì đi nữa, hãy chắc chắn rằng điều đó khiến bạn hạnh phúc.” (via milo-skyaholic)

(via caoxinhdep)

July282014
Đã đến lúc quay lại với kiếp thổ! ;)).

Đã đến lúc quay lại với kiếp thổ! ;)).

6PM
1PM
breakinq:

following back heaps♡

breakinq:

following back heaps♡

(Source: her0inchic.com)

9AM
pizzapriince:

following back everyone until i find a tumblr gf♡

pizzapriince:

following back everyone until i find a tumblr gf♡

(Source: dovga.net, via breakinq)

4AM
July272014
kissmeok:

♡Love/Couples♡

kissmeok:

♡Love/Couples♡

(via so-personal)

1PM

Elizabeth Elliot 

Elizabeth Elliot 

(Source: worshipgifs)

9AM
kitesquotes:

"Để yêu một người cần phải đi một đoạn đường dài, rất dài… Nhưng để xa một người chỉ cần lùi một bước và quay lưng."
{Sưu Tầm}des by |Invisible|@Kitesvn.com
Kites Quotes

kitesquotes:

"Để yêu một người cần phải đi một đoạn đường dài, rất dài… Nhưng để xa một người chỉ cần lùi một bước và quay lưng."

{Sưu Tầm}
des by |Invisible|@Kitesvn.com

Kites Quotes

4AM
jenmars:

- Này, nếu như muốn trở thành bạn, chúng ta sẽ phải có một số luật cơ bản - Luật cơ bản? - Nụ cười đó, không được phép - Em phải cười kiểu khó chịu vào - Hahahaha - Không phải như thế, vẫn đáng yêu quá…

jenmars:

- Này, nếu như muốn trở thành bạn, chúng ta sẽ phải có một số luật cơ bản
- Luật cơ bản?
- Nụ cười đó, không được phép
- Em phải cười kiểu khó chịu vào
- Hahahaha
- Không phải như thế, vẫn đáng yêu quá…

(via lucviho)

← Older entries Page 1 of 191